PPS | Robuust telen met biodiversiteit

Trips is een toenemend probleem, met name in de teelt van uien en suikerbieten. Breed werkende insecticiden beperken de schade aan het gewas, maar hebben ook een negatief effect op aanwezige natuurlijke bestrijders. Welke preventieve, omgevingsvriendelijke maatregelen vormen een goed alternatief? Dit project kijkt naar het ontwikkelen van strategieën waarbij u als teler gebruik maakt van reeds aanwezige of in te zetten natuurlijke vijanden van trips. Daarbij ligt de focus op de mogelijkheden van natuurlijke vijanden in de grond die het poppenstadium van trips aanpakken. Daarnaast onderzoekt het project de afweer van trips door het weglokken met feromonen of door verwarring met geurstoffen.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

TOTAAL €576.000
BO €230.000
LOOPTIJD
2020 - 2023