PPS | Slimme bouwplannen voor bodemgezondheid

Slimme bouwplannen vormen de basis van een effectieve strategie om aaltjes te beheersen. Daarvoor is het belangrijk om te weten wat het effect is van de teelt van een gewas op de mate van vermeerdering van bepaalde aaltjes. Gewassen waarin aaltjes zich niet of zeer beperkt vermeerderen zijn in te zetten om besmettingen naar aanvaardbare niveaus terug te brengen.

Dit project onderzoekt dit voor de aaltjessoort Meloidogyne chitwoodi. Twee potproeven en twee veldproeven moeten duidelijk maken welke gewassen akkerbouwers kunnen gebruiken om M. Chitwoodi te bestrijden. De resultaten komen beschikbaar via de beslissingsondersteunende programma’s NemaDecide en www.aaltjesschema.nl.

Dit project is onderdeel van het Plan van Aanpak Meloidogyne. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

TOTAAL €387.000
BO €196.000
LOOPTIJD
2018 - 2021