PPS | Strategische kennis preventie bacterieziekten

Zachtrotbacteriën van de geslachten Dickeya- en Pectobacterium vormen een hardnekkig probleem. De infecties treffen elk jaar veel aardappeltelers. De bacterieziekten veroorzaken ieder jaar €20 miljoen tot €30 miljoen aan schade in de teelt van pootaardappelen. Ondanks jarenlang onderzoek is het nog steeds onbekend waardoor een schoon gewas geïnfecteerd raakt.

De PPS Strategische kennis preventie bacterieziekten onderzoekt welke bronnen verantwoordelijk zijn voor (initiële) infecties. Die kennis is van groot belang bij het uitvoeren van gerichte beheersmaatregelen. Om tot een succesvolle aanpak te komen zetten de PPS bestaande onderzoeksmethoden op vernieuwende wijze in.

Dit project is onderdeel van het Plan van Aanpak Erwinia. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

TOTAAL €926.000
BO €300.000
LOOPTIJD
2019 - 2023