PPS | Uireka: naar een integraal duurzame uienteelt

Stengelaal, Fusarium, uienvlieg, bonenvlieg en trips. Hardnekkige problemen in de uienteelt behoeven een integrale aanpak. Door nauw samen te werken met andere onderzoeksprojecten, kunnen belangrijke inzichten verworven worden voor een duurzame uienteelt. Een teelt met beduidend minder emissies, die minder afhankelijk is van chemische middelen, die bijdraagt aan biodiversiteit en die klimaatbestendig is. Maar bovenal een teelt waarin de kwaliteit van uw product voorop staat. Het onderzoek naar een duurzaam alternatief voor kiemremmingsmiddel maleïne-hydrazide is onderdeel van het integrale teeltproject, dat tot stand is gekomen in samenwerking met Holland Onion Association en GroentenFruit Huis.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research, Proeftuin Zwaagdijk

Website: Uireka

TOTAAL €2.338.000
BO €419.000
LOOPTIJD
'20
'22