PPS | Uireka: naar een integraal duurzame uienteelt

Stengelaal, Fusarium, uienvlieg, bonenvlieg en trips. Hardnekkige problemen in de uienteelt behoeven een integrale aanpak. Nauw samenwerken met andere onderzoeksprojecten kan zorgen voor belangrijke inzichten voor een duurzame uienteelt. Een teelt met beduidend minder emissies, die minder afhankelijk is van chemische middelen, die bijdraagt aan biodiversiteit en die klimaatbestendig is. Maar bovenal een teelt waarin de kwaliteit van uw product voorop staat. Het onderzoek naar een duurzaam alternatief voor kiemremmingsmiddel maleïnehydrazide is onderdeel van het integrale teeltproject, dat tot stand kwam in samenwerking met Holland Onion Association en GroentenFruit Huis.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

De meest recente rapportages vind je hieronder. Een compleet overzicht van onderzoeksresultaten vind je op de website van Uireka bij presentaties en downloads.

Uitvoerders: Wageningen University & Research, Vertify
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

Website: Uireka

Gerelateerde projecten

TOTAAL €2.338.000
BO €419.000
LOOPTIJD
2020 - 2022