PPS | Verdien- en ontwikkelmodellen naar regeneratieve landbouw

Graan lossen 1143 BO Akkerbouw

Regeneratieve landbouw gaat over de productie van voedsel en biomassa die een neutrale of positieve impact hebben op bodem, water, klimaat, biodiversiteit en maatschappij. Tegelijkertijd moet regeneratieve landbouw zorgen voor een solide inkomen voor u als akkerbouwer. Dit project gaat daarmee aan de slag. Het bouwt voort op de lopende PPS Regeneratieve landbouw, waarin onder andere een situatieschets is gemaakt van een regeneratief landbouwsysteem.

Uitvoerder: Wageningen Economic Research
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

TOTAAL €691.000
BO €40.000
LOOPTIJD
2022- 2025
Icon theme verdienmodel
Icon crops all