PPS | Virus- en vectorbeheersing in pootaardappelen

Virussen bedreigen de gezondheid van pootaardappelen en suikerbieten. Het aardappelvirus Y (Potato virus Y, PVY) leidt bijvoorbeeld tot aanzienlijke economische schade en ondermijnt de sterke Nederlandse exportpositie van pootaardappelen. In dit publiek-private samenwerkingsproject worden hulpmiddelen ontwikkeld die de besmetting en waardevermindering van pootaardappelen voorkomen. Deze hulpmiddelen kunnen ook als basis dienen voor toepassing in de suikerbietenteelt.

Uitvoerders: Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

TOTAAL €1.080.000
BO €60.000
LOOPTIJD
2019 - 2023