PPS | Virus- en vectorbeheersing in pootaardappelen

Virussen bedreigen de gezondheid van pootaardappelen en suikerbieten. Het aardappelvirus Y (Potato virus Y, PVY) leidt bijvoorbeeld tot aanzienlijke economische schade en ondermijnt de sterke Nederlandse exportpositie van pootaardappelen. In dit publiek-private samenwerkingsproject worden hulpmiddelen ontwikkeld die de besmetting en waardevermindering van pootaardappelen voorkomen. Deze hulpmiddelen kunnen ook als basis dienen voor toepassing in de suikerbietenteelt.

Het eindrapport is in te zien op de website van Wageningen University & Research.

Uitvoerders: Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

TOTAAL €1.080.000
BO €60.000
LOOPTIJD
2019 - 2023