PPS | Waterwerk: watersparende inzet van druppel- en subirrigatie in de akkerbouw

Door klimaatverandering komen extreme weersomstandigheden vaker voor. Tegelijkertijd neemt door diverse gebruikers de druk op het watersysteem toe. De beschikbaarheid van voldoende water voor beregening is daardoor niet altijd vanzelfsprekend. Afgelopen jaren zijn er daarom verschillende nieuwe irrigatietechnieken geïntroduceerd. Maar wat is de effectiviteit en rentabiliteit van deze technieken op zwaardere grond? Dit project vergelijkt verschillende bestaande en nieuwe irrigatietechnieken voor de akkerbouw, inclusief kosten en baten. Het project richt zich daarbij op watergebruik en waterbesparingen, opbrengst en gewaskwaliteit, opname en uitspoeling van nutriënten, bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit. Het project neemt de meerjarige effecten in een gewasrotatie mee.

Uitvoerders: Louis Bolk Instituut, Ekoboerderij De Lingehof, Acacia Water
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

TOTAAL €955.840
BO €5.000
LOOPTIJD
2022 - 2026