PPS | Weerbaarheid

De beheersing van ziekten en plagen wordt een steeds grotere uitdaging met een sterk afnemend middelenpakket. Weerbare gewassen worden dan ook steeds belangrijker. Maar hoe kun je als teler de weerbaarheid bevorderen? En welke rol kunnen bepaalde micro-organismen en plantstoffen hierin spelen? Om daar in de praktijk mee aan de slag te kunnen is fundamentele basiskennis noodzakelijk. Samen met de andere plantaardige sectoren kijkt dit project welke micro-organismen en/of specifieke plantstoffen betrokken zijn bij weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Ook onderzoekt het project hoe deze organismen en stoffen worden geactiveerd. Op basis van de resultaten worden experimenten uitgevoerd.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

TOTAAL €688.000
BO €60.000
LOOPTIJD
2019 - 2022