Project | Aaltjesschema toekomstbestendig

Als akkerbouwer moet u kunnen beschikken over de meest actuele informatie over de waardplantstatus en schadegevoeligheid van akkerbouwgewassen, groenbemesters en akkerbouwmatig geteelde groenten. Een belangrijke informatiebron is www.aaltjesschema.nl. Deze website is verouderd, net als de bijbehorende achtergrondinformatie. Het Europese praktijknetwerk Best4Soil, dat kennis deelt over de preventie en beheersing van bodemgebonden ziekten, stelt deze informatie wel actueel beschikbaar via een databank. Er ontbreken echter nog 33 gewassen en 14 aaltjessoorten die voor de Nederlandse akkerbouw relevant zijn. Dit project zorgt voor het centraliseren, actualiseren en upgraden van aaltjesschema.nl naar de database van Best4Soil. Daarmee komt alle actuele informatie op één centrale plek beschikbaar met een sterk verbeterde functionaliteit.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €29.250
BO €29.250
LOOPTIJD
2022 - 2024