icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Bedrijvennetwerk bodemmetingen

Land_lucht_1046 BO Akkerbouw

Voor verschillende bodemonderzoeksprojecten is het wenselijk om de ontwikkelde kennis en concepten in de praktijk te testen en verder te ontwikkelen. Daarom wordt een landelijk dekkend netwerk gevormd van vijftien bedrijven in de belangrijkste akkerbouwregio’s. Van deze bedrijven is de historie bekend: gewassen, bodemanalyses en teeltregistratie. Gegevens die ook gedurende de looptijd van het netwerk bijgehouden worden. Hiermee ontstaat voor bestaande projecten een breder scala aan bodemen klimaatomstandigheden en bedrijfstypen, zodat de opgedane kennis en ervaring verder verbreed kan worden.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €122.000
BO €122.000
LOOPTIJD
2019- 2020
Icon theme bodem
Icon crops all