Project | Beheersing van bodempathogenen door versterking bodemweerbaarheid

Bodemgezondheid is van cruciaal belang voor een duurzame gewasproductie. In een weerbare bodem worden ziekteverwekkers geremd in hun ontwikkeling en is de schade aan het gewas beperkt. Bodems kunnen echter sterk verschillen in hun weerbaarheid tegen ziekteverwekkers. Met bepaalde maatregelen kan de bodemweerbaarheid gestimuleerd worden, waarbij bodemleven veelal een belangrijke rol speelt. Maar welke maatregelen en factoren verhogen de bodemweerbaarheid? En op welke ziekteverwekkers heeft dit effect? Binnen dit project worden effectieve maatregelen geïdentificeerd.

Dit project is onderdeel van de PPS | Beter Bodembeheer. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €200.000
BO €200.000
LOOPTIJD
2019 - 2020