Project | Bemonstering virulentie populaties

Binnen dit project wordt bekeken of de huidige TBM bemonsteringsmethode genoeg onderscheidend vermogen heeft om de virulente populatie van Globodera pallida te herkennen.

Dit project is onderdeel van het Plan van Aanpak AM. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €50.000
BO €50.000
LOOPTIJD
2019 - 2020