Project | Beoordeling onderbouwing en actualiseren N-bemestingsrichtlijnen

Bij de teelt van gerst en veel kleinere akkerbouwgewassen bestaat onduidelijkheid over de juiste bemesting met stikstof (N). De richtlijnen hiervoor zijn vaak decennia geleden vastgesteld. In de tussentijd is het assortiment veranderd en de productie per hectare veelal gestegen. Er is behoefte aan actuele N-bemestingsrichtlijnen om de juiste stikstofgift voor de gewassen te bepalen en om de beschikbare stikstof op het bedrijf zo effectief mogelijk in te zetten. In het eerste deel van dit project zijn de N-bemestingsrichtlijnen in het Handboek Bodem en Bemesting onder de loep genomen. Vervolgens wordt gewerkt aan actualisatie van de richtlijnen die niet meer voldoen.

Uitvoerder: Wageningen University & Research, Delphy

TOTAAL €42.000
BO €42.000
LOOPTIJD
'17
'20