Project | Bio Bodem Boost

Schadelijke aaltjes veroorzaken problemen in de aardappelteelt, waaronder aardappelmoeheid (AM). Kun je in één teeltjaar twee verschillende bestrijdingsmogelijkheden inzetten tegen drie verschillende soorten aaltjes? Het project Bio Bodem Boost onderzoekt deze mogelijkheid om de bodem op een natuurlijke manier op te schonen. Voor bestrijding van de AM-aaltjes, Meloidogyne en Pratylenchus wordt de teelt van een vanggewas aardappelen gevolgd door Tagetes of bladrammenas.

De proef in 2018 leidde door de droge zomer niet tot betrouwbare conclusies. In 2019 is de proef daarom herhaald. Daar kwam onder meer uit naar voren dat een volledige bestrijding van AM met dit systeem lastig is. Wel is een zware AM-besmetting terug te brengen naar een niveau waarbij zetmeelaardappelen zonder opbrengstderving geteeld kunnen worden. Ook blijkt de teelt van Tagetes het aaltje P. penetrans sterk terug te dringen. Het is niet gebleken dat resistent bladrammenas de populatie M. chitwoodi sterker terugdringt dan zwarte braak en/of Tagetes.

Bij herhaling van de proef in 2020 is specifiek gekeken naar de hoeveelheid aaltjes en de opbrengst en kwaliteit van zaaiuien als nateelt. Ook werd onderzocht wat het effect is van uien op de hoeveelheid aaltjes in de bodem en het effect van de toevoeging van granulaat op de opbrengst. De resultaten zijn vaak positief, maar de conclusies niet altijd eenduidig.

Dit project is onderdeel van het Plan van Aanpak AM. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Delphy

TOTAAL €120.500
BO €120.500
LOOPTIJD
2018 - 2022