Project | Biobased Innovation Garden naar de praktijk

Biobased bouwen met producten van eigen bodem biedt kansen, zeker omdat het klimaat, bouwers en boeren erbij gebaat zijn. Voor de akkerbouwer kan de teelt van vezelgewassen het verdienvermogen versterken. Al sinds 2014 is op de Biobased Innovation Garden van proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat kennis opgedaan over de teelt en inhoudsstoffen van de gewassen.

Dit project, dat het vervolg is op Project | Biobased Teelt, richt zich in de eerste plaats op onderzoek naar de effecten van vezelgewassen op de bodemkwaliteit en waterkwaliteit, naar de hoeveelheid CO2 die de gewassen vastleggen en hoe deze passen in het bouwplan. Kennis verzamelen van andere teeltinitiatieven is ook onderdeel van het project. Net als het adviseren van akkerbouwers over vezelgewassen en het verder ontwikkelen van een open database met de opgedane kennis.

Uitvoerder: Proefboerderij Rusthoeve

TOTAAL €240.000
BO €120.000
LOOPTIJD
2024 - 2025