Project | Biobased Teelt: growing a green future

De voorraad fossiele grondstoffen is eindig en dat vraagt om een toenemend gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit biedt kansen voor de Nederlandse akkerbouw met de teler als producent en verwerker van grondstoffen voor de biobased economy. Hiermee ontstaat er behoefte aan nieuwe teelten die een basis kunnen zijn voor het inkomen van u als akkerbouwer. Daarbij zorgt een bredere diversiteit aan gewassen voor meer risicospreiding en een ruimere gewasrotatie. Bovendien biedt het produceren van agrarische grondstoffen kansen voor vierkantsverwaarding. Dat betekent dat elk deel van de plant gebruikt wordt zonder reststromen te creëren. Een win-win voor de teler en het milieu.

Uitvoerder: Proefboerderij Rusthoeve

Website: Biobased Innovations Garden

TOTAAL €400.000
BO €240.000
LOOPTIJD
2020 - 2023