Project | Bladluizen slim beheersen door inzicht in migratie binnen perceel

Het beheersen van luizen om virusoverdracht te voorkomen wordt een steeds grotere uitdaging met het krimpende middelenpakket. Dit vraagt om alternatieve beheersstrategieën. De aanpak richt zich niet meer op luizen bestrijden, maar op het voorkomen dat bladluizenpopulaties zich opbouwen. Kennis over onder andere het migratiegedrag van bladluizen is hiervoor essentieel. Dit project brengt in beeld op welke manier bladluizen migreren in het voorjaar en najaar, om op basis daarvan de bladluismonitoring te optimaliseren. Dit moet resulteren in een betere aanpak met een lagere milieu-impact en uiteindelijk een vitaler gewas.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: HLB

TOTAAL €392.000
BO €312.000
LOOPTIJD
2022 - 2026