icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Bodembiologie

Bodem_1086_BOAkkerbouw

Zonder een gezonde bodem geen productieve en rendabele teelt. Het bodemleven speelt daarin een cruciale rol. Bacteriën, schimmels, aaltjes, wormen en andere organismen vormen samen een groot bodemvoedselweb. Balans daarin is belangrijk voor een goed functionerende bodem en voldoende gewasproductie. Maar ook voor de structuur, bewerkbaarheid en waterhuishouding van de bodem, en het vrijkomen van nutriënten en mineralen. Hoe zorgt u voor een (nog) beter functionerend bodemleven? In dit project wordt gewerkt aan betere en kosteneffectieve methoden om snel inzage te krijgen in de kwaliteit van de bodem. Daarnaast wordt onderzocht welke maatregelen de bodemkwaliteit kunnen verbeteren.

Dit project is onderdeel van de PPS | Beter Bodembeheer. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €513.000
BO €513.000
LOOPTIJD
2019- 2020
Icon theme bodem
Icon crops all