Project | Bodembiologie

Zonder een gezonde bodem geen productieve en rendabele teelt. Het bodemleven speelt daarin een cruciale rol. Bacteriën, schimmels, aaltjes, wormen en andere organismen vormen samen een groot bodemvoedselweb. Balans daarin is belangrijk voor een goed functionerende bodem en voldoende gewasproductie. Maar ook voor de structuur, bewerkbaarheid en waterhuishouding van de bodem, en het vrijkomen van nutriënten en mineralen. Hoe zorgt u voor een (nog) beter functionerend bodemleven? In dit project wordt gewerkt aan betere en kosteneffectieve methoden om snel inzage te krijgen in de kwaliteit van de bodem. Daarnaast wordt onderzocht welke maatregelen de bodemkwaliteit kunnen verbeteren.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €513.000
BO €513.000
LOOPTIJD
'19
'20