Project | Bonenvliegbestrijding

Veldbonen dichtbij 1134 BO Akkerbouw lr

De bonenteelt krijgt een steeds belangrijkere rol in de Nederlandse landbouw vanwege de groeiende vraag naar plantaardige eiwitten. Een bedreiging voor deze teelt is de bonenvlieg. Tot voor kort was het insecticide chloorpyrifos als zaadbehandeling zeer effectief om de bonenvlieg te bestrijden, maar dit is sinds 2020 verboden. Zonder de inzet van dit middel kan tot wel 70% van het zaad bij kieming verloren gaan. Dit project zoekt naar alternatieven die een bonenvliegaantasting kunnen voorkomen. Het onderzoek richt zich op de inzet van laag-risico middelen toegepast als zaadbehandeling, grondbehandeling en/of bladbespuiting in het eerste stadium van de teelt. Dit laatste omdat dan meestal de aantasting plaatsvindt. Het uitgangspunt is een toekomstbestendige bonenteelt van eigen bodem.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Vertify

TOTAAL €225.000
BO €150.000
LOOPTIJD
2022 - 2025
Icon theme gewasbescherming
Icon crops all