icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | CATT

Aardappelendichtbij_1038 BO Akkerbouw LIEVER NIET GEBRUIKEN

De aaltjes Meloidogyne chitwoodi (maiswortelknobbelaaltje) en Meloidogyne fallax (bedrieglijk maiswortelknobbelaaltje) zijn quarantaine-organismen. Om die reden mogen ze niet aanwezig zijn in aardappelpootgoed. De behoefte aan een effectieve methode om pootgoed volledig vrij te maken van deze aaltjes is daarom groot.

Dit project onderzoekt of CATT die functie kan vervullen zonder de vitaliteit van de knollen aan te tasten. CATT staat voor Controlled Atmosphere Temperature Treatment. De methode gebruikt een combinatie van verhoogde temperatuur en eventueel aangepaste luchtomstandigheden gedurende een bepaalde tijd. In 2018 en 2019 zijn meerdere behandelingen bij verschillende aardappelrassen uitgevoerd. Het resultaat – ruim 99% doding van de aaltjes – biedt bijzonder veel perspectief en vraagt om vervolgonderzoek.

Dit project is onderdeel van het Plan van Aanpak Meloidogyne. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €75.000
BO €75.000
LOOPTIJD
2018- 2020
Icon theme vitale teelt
Icon crops potato