Project | Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondgroenten

Bemesten_1063_BOAkkerbouw

Bodem en bemesting zijn belangrijke onderwerpen voor de akkerbouw. De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) zorgt ervoor dat projectresultaten op dit gebied direct kunnen worden vertaald naar duidelijke adviezen. Dat gebeurt onder meer door het organiseren van de jaarlijkse Themadag Bemesting Akkerbouw en het actueel houden van het Handboek Bodem en Bemesting. De commissie maakt bij het vaststellen van adviezen waar mogelijk gebruik van data uit andere sectoren en het buitenland. Het uiteindelijke resultaat is een efficiëntere landbouwproductie met hoge opbrengsten, lage inputs en beperkte verliezen.

Dit project is onderdeel van de PPS | Beter Bodembeheer. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Commissieleden: LTO, Wageningen University & Research, NAV, IRS, NMI, Eurofins Agro, Delphy, HLB

TOTAAL €48.000
BO €48.000
Icon theme bodem
Icon crops all