Project | Controlled Traffic Farming

Machines op een bedrijf hebben vaak uiteenlopende spoorbreedtes en werkbreedtes. Het gevolg is dat bij opeenvolgende bewerkingen bijna de gehele bodem wordt aangereden of zelfs verdicht. Het voordeel van een rijpadensysteem is dat het grootste deel van de teeltoppervlakte volledig onbereden blijft. Plantenwortels kunnen ongestoord groeien met vaak als resultaat een meeropbrengst. Door uit te zoeken wat de voordelen, uitdagingen en beperkingen zijn van een dergelijk systeem, kan een goede afweging gemaakt worden. Is toepassing interessant genoeg voor het realiseren van een betere bodemstructuur? En levert het mogelijk ook een bijdrage aan het toepassen van niet-kerende grondbewerking?

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: SPNA

TOTAAL €80.000
BO €77.000
LOOPTIJD
2020 - 2023