icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Cool Farm Tool: koppeling met bedrijfsmanagementsystemen

Landbewerken_1113_BOAkkerbouw

De Cool Farm Tool is een wereldwijd gebruikte rekentool om de carbon footprint van telers te berekenen en te begrijpen. Met dit inzicht kun je als teler zelf bepalen hoe je jouw footprint kunt reduceren. Om te voorkomen dat telers gegevens dubbel moeten invoeren, ontwikkelt het project een koppeling tussen de Cool Farm Tool en bestaande systemen voor teeltregistratie. Een tussenplatform (hub) wisselt relevante data onderling op een veilige manier uit, waarbij telers eigenaar blijven van hun data. Zo wordt de Cool Farm Tool een bruikbaar instrument om de carbon footprint van akkerbouwers inzichtelijk te maken.

De koppeling met de Cool Farm Tool vanuit verschillende bedrijfsmanagementsystemen is gerealiseerd. Telers kunnen deze koppeling gebruiken.

Uitvoerder: Van Aaken Automatisering

TOTAAL €165.000
BO €165.000
LOOPTIJD
2020- 2022
Icon theme technologie
Icon crops all