icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Demonstratie en effectiviteitsonderzoek driftreducerende spuittechnieken

Gewasbescherming_1095_BOAkkerbouw

Driftreducerende spuittechnieken zorgen ervoor dat gewasbeschermingsmiddelen zo min mogelijk verwaaien en en het milieu minder belasten. Maar wat gebeurt er met de effectiviteit van een bespuiting als bijvoorbeeld de spuitdruk en druppelgrootte worden aangepast? Daarvoor is een goede vergelijking nodig in verschillende gewassen en onder wisselende toepassingsomstandigheden. Door telers praktische informatie aan te reiken kunnen zij een verantwoorde keuze maken tussen beschikbare driftreducerende spuittechnieken met het oog op emissiereductie, effectiviteit, investeringen, kosten én praktische toepasbaarheid.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Delphy

In de media

TOTAAL €186.000
BO €164.000
LOOPTIJD
2019- 2021
Icon theme technologie
Icon crops all