icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Doorontwikkeling adviezen sporenelementen

Vloeibare kunstmest 1074lr BO Akkerbouw

Bijbemesting met sporenelementen kan de opbrengst van gewassen verbeteren. Dit project zet in op actualisatie en uitbreiding van de huidige adviezen in het Handboek Bodem en Bemesting. De huidige adviezen moeten allereerst gebaseerd worden op nieuwe analysemethoden. Verder komen er nieuwe adviezen over mangaan en borium. Het project onderzoekt ook of een advies voor zink, koper en molybdeen voor bepaalde gewassen nodig is. Het project komt voort uit de literatuurstudie Effecten van (blad)bemesting met sporenelementen en het is onderdeel van de PPS Beter Bodembeheer.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerders: NMI, Eurofins, Delphy

TOTAAL €63.500
BO €63.500
LOOPTIJD
2021 - 2022
Icon theme bodem
Icon crops all