icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Duistbestrijding in de granenteelt

Tarweveld_1112_BOAkkerbouw

Duist is een hardnekkig onkruid in de granenteelt. Telers zetten glyfosaat in voorafgaand aan een teelt om het zaaibed onkruidvrij te maken. Vervolgens hoeft in de hoofdteelt van het gewas veel minder vaak een selectieve herbicide te worden ingezet. Glyfosaat werkt met name effectief tegen wortelonkruiden, maar een verbod op dit middel in de EU dreigt. Welke alternatieven zijn er om onkruiden in een vals zaaibed in het najaar op te ruimen zonder de inzet van glyfosaat? In dit onderzoek komen alle mogelijke oplossingen aan de orde: alternatieve middelen (chemisch en groen) én mechanische onkruidverwijdering.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: SPNA

TOTAAL €27.000
BO €26.000
LOOPTIJD
2020- 2023
Icon theme gewasbescherming
Icon crops wheat