Project | Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw 2021

Binnen het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw werken ondernemersgroepen uit de akkerbouw samen om kennis rondom duurzaamheid te ontwikkelen en toe te passen op het bedrijf. Het netwerk vloeit voort uit de voormalige Stichting Veldleeuwerik. De werkwijze wordt gemoderniseerd en met de inrichting van een landelijk centraal loket zorgen we voor een goede kennisuitwisseling tussen regionale ondernemersgroepen. Dit loket maakt het bovendien mogelijk voor ketenpartijen, onderzoeksinstellingen en regionale overheden om kennisvragen, ideeën en suggesties aan te dragen.

Uitvoerder: Stichting Stimuland

LOOPTIJD
'21
'22