Project | Effect medicijngewassen op volgteelt aardappelen

Het aaltje Meloidogyne fallax (M. fallax) kan consumptieaardappelen veel schade toebrengen. Dit project geeft aardappeltelers inzicht in welke voorvrucht of welke groenbemester zij het beste kunnen kiezen om kwaliteitsschade door M. fallax te voorkomen. De proeven vinden plaats op een met M. fallax besmet perceel, waar in 2020 verschillende hoofdgewassen en groenbemesters zijn geteeld. In 2021 worden vervolgens aardappelrassen geteeld die in meer of mindere mate gevoelig zijn voor M. fallax. Daarvan wordt de knolaantastingsindex (KAI) berekend.

Dit project is onderdeel van het Plan van Aanpak | Meloidogyne. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerders: Wageningen University & Research, HLB

TOTAAL €54.400
BO €54.400
LOOPTIJD
2021 - 2022