Project | Effect van biostimulanten op droogtestress in aardappelen

Aardappel_Knolzetting_1088_BOAkkerbouw

Biostimulanten kunnen bijdragen aan een weerbare teelt. Planten kunnen meststoffen beter opnemen en zijn beter bestand tegen stressfactoren. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over de bruikbaarheid van biostimulanten. Wat levert het de akkerbouwer praktisch en economisch gezien op? Door meer kennis te verzamelen kunnen biostimulanten effectief worden ingezet om de opname van meststoffen te optimaliseren en gewassen gericht weerbaarder te maken tegen bijvoorbeeld droogte of verzilting. Daarmee moet het risico op opbrengstderving worden verkleind en de kwaliteit van het geoogste product intact blijven.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Vertify

TOTAAL €62.000
BO €54.000
LOOPTIJD
2020- 2021
Icon theme bodem
Icon theme vitale teelt
Icon crops potato