icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Effect van Ca-meststof plaatsing bij aardappel

Aardappel Knolzetting BO Akkerbouw edit

Een optimale Ca-voorziening (calcium) is in de aardappelteelt van belang voor een goede productkwaliteit. Als de Ca-voorziening onvoldoende is, kan dat zorgen voor een lager knolaantal, schurft, een Fusarium-aantasting, kieming en langer groen blijven. Ook de schilkwaliteit, interne kwaliteit en bewaarkwaliteit kunnen verminderen. Bladbemesting wordt in de praktijk vaak gebruikt om een Ca-tekort te voorkomen. Dit is echter niet effectief, omdat het Ca de knol dan niet kan bereiken. Toediening van Ca-meststoffen dicht bij de wortels op de juiste wijze en op het juiste tijdstip kan de werking verbeteren. Dit project onderzoekt de beste strategie om een Ca-tekort te voorkomen. Een goede vochtvoorziening is onderdeel van deze bemestingsstrategie.

Uitvoerder: NMI

TOTAAL €127.500
BO €127.500
LOOPTIJD
2022- 2024
Icon theme bodem
Icon crops potato