Project | Effecten bemesting K, Mg, Ca op aardappelopbrengst en -kwaliteit

Kalium (K), magnesium (Mg) en calcium (Ca) worden gebruikt voor de bemesting van aardappelen. Over de onderlinge interactie bestaat in de praktijk echter veel onduidelijkheid. In hoeverre leidt een hoge kaligift tot magnesium- en calciumgebrek in het gewas? Is het nodig en rendabel om bij een hoge kaligift ook magnesium en/of calcium toe te dienen? Wat is het effect van verschillende calciummeststoffen en de manier van toepassen? Onderzocht wordt wat de relaties zijn tussen K, Mg, Ca en andere nutriënten. Daarbij wordt gekeken naar de beschikbaarheid van deze nutriënten op korte en lange termijn en het effect op de opbrengst en kwaliteit. Dit moet leiden tot een duidelijk advies voor u als teler.

Uitvoerder: Wageningen University & Research, NMI, Delphy

TOTAAL €38.000
BO €38.000
LOOPTIJD
'19
'20