Project | Effecten (blad)bemesting met sporenelementen

Er leven veel vragen in de praktijk over sporenelementen. Ze zouden minder beschikbaar zijn met gebreksziekten tot gevolg. Is het nuttig, of zelfs noodzakelijk, om te bemesten met sporenelementen? En zo ja, zou dat een bodem of bladbemesting moeten zijn? Hiervoor is meer achtergrondinformatie nodig, als aanvulling op de bestaande kennis, gebundeld in het Handboek Bodem en Bemesting. Per sporenelement worden nieuwe inzichten verzameld en gekoppeld aan bestaande kennis. De resultaten geven u een beter inzicht in bemesting van sporenelementen. Dat maakt het mogelijk om gericht te bemesten voor uiteindelijk een optimale groei en opbrengst van de gewassen.

Uitvoerder: Delphy

TOTAAL €34.000
BO €34.000
LOOPTIJD
'19
'20