icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Effecten van bemesting op ziekten en plagen in akkerbouw

Mestrijden_1078_BOAkkerbouw

Ziekten en plagen in de akkerbouw kunnen een groot effect hebben op de opbrengst en kwaliteit van akkerbouwgewassen. Wet- en regelgeving beperkt het gebruik van gangbare, chemische middelen steeds verder. Akkerbouwers hebben dringend behoefte aan alternatieve manieren van gewasbescherming. Dit project verkent de mogelijkheden om gewassen met bemesting weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen. Het biedt ook inzicht in de haalbaarheid voor de praktijk.

Dit project is onderdeel van de PPS | Beter Bodembeheer. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerders: NMI, HLB, Aad Termorshuizen Consultancy

TOTAAL €30.492
BO €30.492
LOOPTIJD
2021- 2022
Icon theme bodem
Icon theme vitale teelt
Icon crops all