Project | Effectieve bestrijding van knolcyperus: een praktijktest voor elektro-fysische bestrijding

Voor de bestrijding van een hardnekkig onkruid als knolcyperus zijn telers vaak aangewezen op herbiciden. Het gebruik van chemische middelen staat echter onder druk. Daarmee groeit de vraag naar alternatieve, niet-chemische bestrijdingsmethoden. Een voorbeeld daarvan is elektro-fysische onkruidbestrijding. Deze relatief nieuwe techniek wordt onderzocht op toepasbaarheid in de praktijk. Wat is de effectiviteit in de bestrijding van knolcyperus? Wat zijn de consequenties voor de bodemconditie, de bodemkwaliteit en het bodemleven? En hoe kan de bestrijdingsmethode worden geïmplementeerd in de bedrijfsvoering? De resultaten moeten de economische schade van knolcyperus terugdringen.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Website: Van Hall Larenstein over dit project

Uitvoerder: Van Hall Larenstein

TOTAAL €200.000
BO €8.000
LOOPTIJD
2020 - 2021