Project | Effectieve emissiearme spuittechnieken

Driftreducerende maatregelen zijn nodig om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Ze moeten echter wel toepasbaar zijn in de praktijk en bovenal effectief zijn. Dit project richt zich op een optimale effectiviteit binnen de richtlijnen en keuzes voor driftreducerend spuiten. Met de resultaten krijgt u als teler informatie die nodig is om de juiste keuzes te maken voor bedrijfsspecifieke verantwoorde spuittechnieken. De resultaten geven inzicht in de invloed van deze keuzes op het resultaat van een bespuiting.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerders: Delphy, Wageningen University & Research

TOTAAL €200.000
BO €200.000
LOOPTIJD
2022 - 2024