Project | FABforward

Natuurlijke vijanden inzetten om plagen te bestrijden: dat is functionele agrobiodiversiteit (FAB). Het kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verminderen en de biodiversiteit vergroten, zonder opbrengst in te leveren. Toch zetten akkerbouwers FAB nog niet breed in door een gebrek aan monitoringtools voor plaagincidentie, specifieke kennis over effectieve maatregelen om natuurlijke plaagbestrijding te vergroten en inzicht in de (maatschappelijke) nevenvoordelen van FAB.

In dit project zet een breed consortium van kennisinstellingen en het bedrijfsleven zich in om kennis te verwerven over teelttechnische, ecologische en sociaal-economische factoren van FAB voor de gewassen granen, aardappelen, suikerbieten en uien. Ook beleid en regelgeving zijn onderdeel van het onderzoek..

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, University of Amsterdam

Hoofdfinancier: NWO

TOTAAL €2.360.676
BO €50.000
LOOPTIJD
2024 - 2029