Project | Flight to Vitality

Een goede opbrengst in de aardappelteelt is het uitgangspunt voor iedere teler. Maar waarom is de ene partij vitaler dan de andere partij van eenzelfde ras? En hoe reageert het pootgoed op bepaalde omstandigheden, zoals droogte en vocht? De kiemkracht accuraat kunnen voorspellen zou een grote winst zijn. Dit project werkt daarom aan de ontwikkeling van een objectieve vitaliteitstoets. Deze moet niet alleen kunnen voorspellen wat het aantal kiemen is onder optimale omstandigheden, maar ook wat de kieming is onder stresscondities, zoals droogte, vocht en bodemproblemen. Daarnaast ontwikkelt dit project in deel twee een groei- en bewaarmodel om de vitaliteit van pootgoed te optimaliseren.

Uitvoerder: HZPC, Averis

TOTAAL €3.094.000
BO €207.000
LOOPTIJD
2017 - 2022