Project | Geïntegreerde aanpak van knolcyperus

Knolcyperus is een hardnekkig en groeiend probleem. Het huidige teeltvoorschrift voldoet volgens veel partijen niet meer. In België wordt een groot (strategisch) onderzoek uitgevoerd, waarbij aansluiting is gevonden. Het project moet helpen de verdere verspreiding van knolcyperus te beperken en bestaande haarden te bestrijden. Zo worden goed doordachte beheersstrategieën op veertig praktijkpercelen getest. Ook doet dit project onderzoek naar het belang van zaad in de verspreiding van knolcyperus en de overleving van knollen en zaad in mengmest. Tot slot kijkt het project naar de beste chemische aanpak en naar innovatieve niet-chemische bestrijdingstechnieken.

Werk jij mee aan onderzoek naar geïntregeerde aanpak van knolcyperus?

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerders: Vlaio, Inagro

TOTAAL €1.200.000
BO €20.000
LOOPTIJD
2021 - 2024