icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Gerstrassenonderzoek NIBEM

Granen_ochtendlicht_1097_BOAkkerbouw

Er wordt op regelmatige basis onderzoek gedaan naar brouwgerstrassen die geschikt zijn om in Nederland te telen. Daarbij wordt gekeken naar de mout- en brouweigenschappen van de verschillende rassen. In hoeverre zijn ze geschikt voor een kwalitatief eindproduct bier en wat is het rendement? De stichting Nederlands Instituut Brouwgerst, Mout en Bier (NIBEM) initieert het gerstrassenonderzoek. Binnen NIBEM werken de verschillende schakels in de keten samen, van telers tot brouwers. De resultaten van het onderzoek moeten de positie van de Nederlandse gerstteelt verder verstevigen.

Uitvoerder: Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei

TOTAAL €47.000
BO €47.000
LOOPTIJD
2020 - 2021
Icon theme vitale teelt
Icon crops wheat