Project | Hoe wijdverspreid is insecticideresistentie in bladluizen in Nederland?

Bladluizen vormen een toenemend probleem in diverse teelten, het zijn belangrijke virusverspreiders. In hoeverre komen insecticideresistenties voor bij bladluizen binnen verschillende gebieden en teelten in Nederland? Door daar een goed beeld van te krijgen, kan een veel efficiëntere aanpak plaatsvinden met een lagere inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Dit project is een uitbreiding op de lopende PPS Virus- en vectorbeheersing in pootaardappelen, zodat maatregelen om bladluizen te bestrijden op een succesvolle manier kunnen worden ingezet in de praktijk.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €958.000
BO €60.000
LOOPTIJD
2020 - 2021