Project | Inundatie ter bestrijding van stengelaaltjes op zwaardere grondsoorten

Aardappelen in bloei in Wollinghuizen

Problemen met stengelaaltjes in bieten, uien en aardappelen worden steeds nijpender, vooral voor akkerbouwers met verhuurd bollenland. Het aaltje, Ditylenchus dipsaci, kent diverse 'rassen' met verschillende waardplantreeksen. Dit maakt het moeilijk om gericht onderzoek te doen naar waardplantstatus. Chemische grondontsmetting als bestrijdingsmaatregel is door de verscherpte regelgeving vrijwel onmogelijk geworden. Hoewel inundatie in de bollenteelt op ´geestgronden´ succesvol is, is het effect op zwaardere gronden nog onduidelijk. De effectiviteit van inundatie voor bestrijding van het stengelaaltje op zwaardere grondsoorten wordt binnen dit project onderzocht.

Dit project is onderdeel van het Plan van Aanpak Ditylenchus dipsaci. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €55.082
BO €55.082
LOOPTIJD
2019- 2020
Icon theme bodem
Icon crops potato
Icon crops bulb
Icon crops onion