icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Invloed verzilting op klei

Ecoploeg_1106_BOAkkerbouw

Opkomend zout kwelwater vormt een toenemende bedreiging voor de akkerbouw. Maar hoe groot zijn de risico’s van verzilting precies? Dit project kijkt onder meer naar het veranderen van de structuur en bewerkbaarheid van de bodem. Daarnaast brengt het project in beeld wat de gevolgen zijn voor de gewasgroei, opbrengsten en kwaliteit van de te oogsten gewassen. De focus ligt op kleigronden, waarvan duidelijk is dat ze zich anders gedragen dan zandgronden. Op het veld zal vervolgens worden ingegaan op de effecten van managementkeuzes – van grondbewerking tot groenbemesters – op de mate van verzilting. Dat geeft u als teler inzicht in de mogelijkheden om de gevolgen van verzilting te minimaliseren.

Uitvoerder: SPNA

TOTAAL €940.000
BO €180.000
LOOPTIJD
2020- 2023
Icon theme bodem
Icon theme vitale teelt
Icon crops all