Project | Invloed verzilting op klei

Opkomend zout kwelwater vormt een toenemende bedreiging voor de akkerbouw. Maar hoe groot zijn de risico’s van verzilting precies? Er wordt onder meer gekeken naar het veranderen van de structuur en bewerkbaarheid van de bodem. Daarnaast wordt in beeld gebracht wat de gevolgen zijn voor de gewasgroei, opbrengsten en kwaliteit van de te oogsten gewassen. De focus ligt op kleigronden, waarvan duidelijk is dat ze zich anders gedragen dan zandgronden. Op het veld zal vervolgens worden ingegaan op de effecten van managementkeuzes – van grondbewerking tot groenbemesters – op de mate van verzilting. Dat geeft u als teler inzicht in de mogelijkheden om de gevolgen van verzilting te minimaliseren.

Uitvoerder: SPNA

TOTAAL €940.000
BO €180.000
LOOPTIJD
'20
'23