Project | Kansrijke eiwitgewassen

Eiwitrijke gewassen zoals peulvruchten bieden volop kansen voor de akkerbouw. Niet alleen vanwege de groeiende vraag vanuit de veevoedersector, maar vooral vanwege de populariteit van plantaardige producten onder consumenten. Bovendien kan de teelt aansluiten bij de vergroeningseisen van de Europese Unie en zo, onder voorwaarden, inkomsten genereren. Het huidige opbrengstniveau van de eiwitgewassen beperkt echter een verdere uitbreiding van de teelt. Er is behoefte aan nieuwe rassen en meer kennis over de teelt. Afgelopen jaren zijn daarom uitgebreide veldproeven gedaan met veldbonen en lupines. Daarvan zijn de opbrengsten en eiwitgehalten in beeld gebracht.

Uitvoerder: Louis Bolk Instituut

TOTAAL €210.000
BO €210.000
LOOPTIJD
2017 - 2019