Project | Karakterisatie van wratziektepathotypes

De wratziekte in aardappelen is een zeer gevreesde ziekte. Het doorbreken van resistenties in aardappelrassen of het ontstaan van nieuwe pathotypes van de schimmel Synchytrium endobioticum vormen een bedreiging voor de aardappelketen.

In recente uitbraken van wratziekte in Noord-Nederland lijkt de veldpopulatie te bestaan uit verschillende pathotypen van de schimmel. Om deze mengpopulaties goed te kunnen karakteriseren ontwikkelt dit project nieuwe protocollen. De genetische gegevens komen beschikbaar in een online, publiek beschikbare tool die de genomische diversiteit, geografische oorsprong en epidemiologische kenmerken combineert.

Dit project is onderdeel van het Plan van Aanpak Wratziekte. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

TOTAAL €63.000
BO €63.000
LOOPTIJD
2021 - 2022