Project | Kennistransfer plantgezondheid

Om de wereldwijd toonaangevende positie van de Nederlandse land- en tuinbouw te behouden is een transitie nodig. Een transitie naar weerbare planten en teeltsystemen, zodat ziekten en plagen veel minder kans krijgen, de teelt in verbinding staat met de natuur, en emissies en residuen worden voorkomen. Kennis en innovatie zijn hiervoor essentieel. Het programma kennistransfer plantgezondheid zorgt voor een integrale aanpak met een goede samenwerking tussen alle sectoren. De kennisdoorstroom naar de praktijk wordt beter gewaarborgd en de innovatiecyclus krijgt meer continuïteit. Het programma slaat een brug tussen de ambities, doelen en uitvoering van alle sectorale initiatieven op het gebied van plantgezondheid.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €390.000
BO €140.000
LOOPTIJD
2020 - 2023