Project | Ketenontwikkeling voor tarwe-veldboon in mengteelt

Veldbonen oogst 1135 BO Akkerbouw lr

De vraag naar lokaal geteelde plantaardige eiwitten groeit hard. De combinatie van tarwe en veldboon is een stabiele eiwitteelt die voor zowel akkerbouwers als afnemers interessant is. Deze mengteelt levert niet alleen eiwitten, maar ook tarwe van hoge bakwaarde op. Bovendien vormen veldboon en tarwe een combinatie met goede onkruidonderdrukkende eigenschappen, wat rust, herstel en stikstof aan de bodem geeft. Een knelpunt voor een succesvolle mengteelt zit echter in de afzetketen, die gewend is aan homogene producten. Een gemengd product is onbekend en nu nog lastig te verwaarden in traditionele afzetketens. Dit project verbindt akkerbouwers met geïnteresseerde ketenpartijen om de afzet van tarwe-veldboon op gang te brengen. Zowel dierlijke als humane ketens vormen onderdeel van de afzet.

Uitvoerder: Louis Bolk Instituut

TOTAAL €125.100
BO €105.100
LOOPTIJD
2022 - 2023
Icon theme verdienmodel
Icon crops all