icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Ketenproject verbetering pootgoedkwaliteit

Joppezakken_1105_BO Akkerbouw

Als de kwaliteit van pootgoed ondermaats is, zorgt dat voor opkomstproblemen in de teelt van consumptieaardappelen. Afgelopen jaren is met succes gewerkt aan een vitaliteitstoets die in het voorjaar zwakke partijen kan aanwijzen. Om deze zogenaamde stresstest te kunnen implementeren in de praktijk, moet gekeken worden of de stresstest eerder in het bewaarseizoen toegepast kan worden. Daarmee krijgt de stresstest voorspellend vermogen, wat uiteindelijk leidt tot minder opkomstklachten bij consumptietelers en een verlaging van de faalkosten in de hele keten. Ook zijn er aandachtspunten opgesteld voor alle partijen in de keten om de kwaliteit van het pootgoed te verbeteren.

Animatie ketenproject verbetering pootgoedkwaliteit

Uitvoerder: NAK

TOTAAL €641.000
BO €214.000
LOOPTIJD
2020- 2022
Icon theme vitale teelt
Icon crops potato