Project | Knolcyperus Limburg

Knolcyperus3 BO Akkerbouw

Knolcyperus kan grote problemen veroorzaken. Dit zeer hardnekkige onkruid bedreigt de teelt op zand in Zuidoost-Nederland. Dat geldt in het bijzonder voor de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal. Telers zijn volledig aangewezen op de inzet van herbiciden, nu een snelle uitroeiing door middel van grondontsmetting niet meer mogelijk is. Om te voorkomen dat het onkruid zijn opmars voortzet, is een pilotproject opgezet. Het project ontwikkelt en test verschillende maatregelen op een besmet perceel. Deze maatregelen zijn in eerste instantie gericht op het elimineren van de besmetting.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Ondernemersgroep knolcyperus Limburg, PVL Bocholt

TOTAAL €36.000
BO €5.000
LOOPTIJD
2020- 2024
Icon theme gewasbescherming
Icon crops all