KoM | Bodemverdichting

Grondbewerken_trekker_1073_BOAkkerbouw

Bodemverdichting leidt tot opbrengstschade voor akkerbouwers, die kan oplopen tot 40%. Percelen worden bovendien gevoeliger voor wateroverlast en droogte. Door late, suboptimale oogstmomenten neemt de kans op verdichting toe. Kennis delen over het voorkomen en herstellen ervan is nodig.

Het doel van dit Kennis op Maat-project is om het kennisniveau over bodemverdichting te verhogen. Het project richt zich op telers, loonwerkers, studenten, grondeigenaren en ketenpartijen. Met de opgedane kennis kunnen zij andere keuzes maken over bewerking- en oogstmomenten, inzet van machines en selectie van teelten.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

TOTAAL €162.810
BO €10.000
LOOPTIJD
2024- 2026
Icon theme bodem
Icon crops all