Project | Kritische nutriëntengehalten in akkerbouwgewassen

Inzicht in de voedingstoestand van een gewas maakt het mogelijk om gericht keuzes te maken. Zo kan bepaald worden of er behoefte is aan bepaalde nutriënten en zo ja, aan welke. Het is dan ook nuttig om te weten wat de kritische waarden voor nutriëntengehalten zijn per akkerbouwgewas tijdens het groeiseizoen. Dat stelt u als teler in staat te bepalen of u al dan niet moet bijbemesten met het betreffende nutriënt. Op deze manier kunnen de groei en ontwikkeling, en daarmee de opbrengst en kwaliteit, van het gewas worden geoptimaliseerd. Daarbij moet een juiste balans ontstaan tussen de kosten voor bijbemesting en de financiële opbrengst van het gewas.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €23.000
BO €23.000
LOOPTIJD
'20
'21